Eurydice in hell

spectacle by Izadory Weiss


Eros ThanatosEurydyka w piekle to najnowszy spektakl autorski Izadory Weiss w wykonaniu jej Białego Teatru Tańca. Opowiada o zawłaszczaniu wrażliwych i delikatnych osób przez fanatyczne grupy podległe demagogom i ich kłamliwym ideologiom. Artystka nie precyzuje jakie ideologie chce piętnować. Celowo unika konkretu, chcąc pokazać uniwersalny model przemocy, jaką grupa stosuje wobec opornych jednostek, żeby je sobie całkowicie podporządkować i odebrać im samodzielność sądzenia. Orfeusz, który usiłuje wyprowadzić ukochaną z tego ideologicznego piekła, jest, jak w greckim micie, poetą i marzycielem - wierzy w miłość i w zwycięstwo dobra nad złem. Jak zwykle w pracy Izadory Weiss fundamentalne znaczenie ma dobór muzyki. Jej choreografia jest tak ściśle związana z emocjami zawartymi w rytmie, melodii i barwie dźwięków, że tylko wnikliwy słuchacz ma pełną satysfakcję oglądania ruchu jej tancerzy. Biały Teatr Tańca należy do tych unikalnych zespołów, dla których muzyka jest jednym z bohaterów dramatu. Również opowieść o konkretnych losach ludzkich jest dla Izadory Weiss szczególnie ważna, bo sam abstrakcyjny ruch jest dla niej w teatrze środkiem niewystarczającym. Dlatego używa w swoich spektaklach wybitnych dzieł wielkich kompozytorów, bo uważa, że to w nich odnaleźć można humanistyczne przesłanie i wiarę w piękno człowieka. Tym razem jej choreografia powstała na bazie kwartetów Karola Szymanowskiego i Dymitra Szostakowicza, oraz niezwykłej ballady skrzypcowej Eugene'a Ysaye'a.
Eros Thanatos

spectacle by Izadora Weiss


Eros Thanatos"Eros Thanatos" is the newest spectacle created by Izadora Weiss and hers White Dance Theater. Choreography was made to music by Kronos Quartet, Karol Szymanowski and Latvian composer Peteris Vasks. Inspiration for Izadora Weiss was Jacek Malczewski's painting, where the obsessive intertwining of erotic motifs with the female personifications of Death is a canvas for many of his paintings. "Eros Thanatos" is performed by an international team of carefully selected dancers led by Izador Weiss. The spectator follows the paths of choreograper's imagination to discover new ways of expressing emotion through dance. Izadora Weiss designed the costumes and scenography herself, giving the spectacle her own character. The premiere took place on September 2017 in Teatr Polski in Warsaw. Theatre's director Andrzej Seweryn gave an institutional support to Izadora Weisse's new company.
The project was implemented from The Ministry of Culture and National Heritage funds.
Cool Fire

spectacle by Izadora Weiss

Phaedra

spectacle by Izadora Weiss


It is a story of a tragic love of a stepmother to her young stepson. This masterpiece of French literature is transformed by Izadora Weiss with use of dance into a heart breaking story of impossible love, of guilt and of helplessness when faced with passions born within out of incomprehensible sources. It is about lies and a death that seems to be the only escape from this cursed trap. It is also a sophisticated show about relentless hierarchy in art and life which causes injustice and yet gives an incredible power to overcome weaknesses and fears.
Light

spectacle by Izadora Weiss


Spectacle by Izadora Weiss, inspired by Dutch painting. The choreographer’s imagination tries to answer the question about the fate of the famous Milkmaid by Vermeer, which for Wisława Szymborska became an allegory of the meaning of the world.
Death and the Maiden

spectacle by Izadora Weiss


BDT’s performance by Izadora Weiss, to Franz Schubert’s music. It’s a story of a Maiden who thought she could somehow plead Death, but she did not know that it’s impossible.