Tadeusz Skutnik, Debiut sceniczny Bałtyckiego Teatru Tańca, "Polska Dziennik Bałtycki", 24 maja 2010:

"Out zatem to kolejny, przesądzający dowód, że balet Izadory Weiss jest uprawianiem - z udziałem dobranego zespołu - własnego ogrodu sztuki dającym nadzieję, że być może przetrwa w tym ogrodzie coś, co z czasem pomoże uratować nasz świat.
(...) Out sięga znacznie głębiej i znacznie dalej niż aktualne feministyczne spory; rozgrywa się między grobem a kosmosem, pomiędzy Erosem a Thanatosem. Wybrane zaś kobiety: Biała, Szara (odgrywająca rolę autorki) i Szafirowa miotane są (miotają się) pomiędzy zbiorowościami Jednomyślnych, Zielonych, Wolnych Strzelców czy Wyzwolonych - co oznacza raczej nadmiar niż niedobór treści. Bez żelaznej dyscypliny artystycznej wszystko by się posypało. Ale właśnie ta dyscyplina ratuje wszystko. Cały zespół wychodzi z tej próby zwycięsko".

Andrzej Orłowski, Out – premiera Bałtyckiego Teatru Tańca w Operze Bałtyckiej, "Twoja Gazeta", maj 2010:

"Autorski spektakl Izadory Weiss Out to nie tylko wielobarwna parada umiejętności tanecznych i aktorskich zespołu baletowego – to spektakl o warstwie intelektualnej. Balet to nie jest tylko sztuka stricte ruchowa. To jest język, pozwalający komunikować wiele prawd i odczuć. W przypadku wielu z nich może być to język najbardziej subtelny i znacznie bardziej głęboki, niż określenia słowne. Out – mówi autorka – jest opowieścią o alienacji i pewnych jej aspektach w życiu współczesnego człowieka. Alienacja przyjmuje różne formy i jej inspiracją są rożne źródła. Mają one charakter wewnętrzny i zewnętrzny. Są w pewnym sensie obroną lub kapitulacją człowieka, przed manipulacją przez panujący status quo. Autorka baletu stara się stanąć po stronie jednostki i wyrazić akceptacje dla indywidualnej różnorodności. Osiąga to przez symboliczne dobranie scen baletowych i głębokie zróżnicowanie tła muzycznego, stanowiącego ich główny klimat".